kondice | články

Basketbalová kondiční příprava a její aktuální trendy a poznatky.

Mikro-dávkování - jak organizovat silový trénink v období plném utkání

Tino Janikov  |  14.01.2022

Trenér Lindner uvedl, že pojem „mikro-dávkování“ byl převzat z medicíny, kde označuje způsob podání léku v množství, které při opakovaném podání způsobí pozitivní odpověď organismu, ale zároveň dostatečně nízké pro limitování rizika výskytu vedlejších účinků. Využití mikro-dávkování v silovém tréninku znamená trénovat častěji, ale v kratších úsecích (30-45 min. bloky) s cílem dosáhnout zvýšení úrovně síly se současným limitováním přebytečné únavy. To je obzvláště výhodné ve sportovních hrách, protože soutěžní sezóna obsahující velké množství utkání, nenechává moc prostoru pro trénink.

Mobilita a stabilita - využití v tréninkové praxi

Michal Kocián, Petr Nátěsta, Jan Král  |  06.09.2021

idské tělo je složitý organismus. Na jeho chodu se podílí mnoho systémů, vzájemně na sebe působících. Při práci se sportovci je dobré vycházet ze základních poznatků z jedné jeho části, podpůrně pohybového aparátu. Dnes již víme, že určité pohyby s sebou nesou jisté riziko zranění, či většího opotřebení a jiné nikoliv. Je třeba si uvědomit, že kromě vnitřního prostředí na tělo působí také různorodé vnější síly. Jsou to především síly gravitační a smykové. Pokud se podíváte na svou posturu a uvědomíte si přibližný tvar jednotlivých kostí a kloubů, dokážete si jistě uvědomit, jestli se nacházíte tzv. v osovém zatížení. 

Model rozvoje mladého sportovce – praktická část

Michal Kocián  |  13.04.2021

Tento článek je rozdělen na dvě části – teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá vybranými informacemi, které jsem považoval za zajímavé a podstatné pro předání (nejen) kondičním trenérům. Vybrané části jsem doplnil o zajímavé odkazy. Praktická část se skládá ze cviků, jejich popisů. U většiny z nich je k dispozici odkaz na video na Youtube kanálu (v pdf verzi dokumentu je přístup možný přes bílou šipku v červeném poli hned za názvem cviku).
 

Model rozvoje mladého sportovce - teoretická část

Michal Kocián  |  25.03.2021

V současnosti se zabývá tréninkem dětí a mládeže a působí ve fotbalové akademii Borusie Dortmund v Polsku (BVB academy, Goczałkowice-Zdrój). V roce 2018 spolupracovala s nizozemským volejbalovým národním týmem v přípravě na OH a na nové struktuře medicínské a výkonnostní sekce. V roce 2012 – 2017 působila ve společnosti EXOS jako Human Performance Coach a Education Specialist, kde mimo jiné spolupracovala s mnohými fotbalovými, ragbyovými a cyklistickými organizacemi. 

Rychlostně-koordinační žebřík: je efektivní pro rozvoj rychlostně-koordinačních schopností?

Tino Janikov  |  08.02.2021

Tento článek je prvním ze série „AKTUALITY ZE SPORTOVNÍ VĚDY“, která se zaměří na popis a interpretaci nejnovějších vědeckých článků zabývajících se sportovní přípravou. Cílem těchto článků je přinést užitečné praktické informace pro kondiční trenéry i pro trenéry basketbalu. Články obsahují 6 hlavních častí (Hlavní body, Cíle a hypotézy, Výzkumný soubor a design, Výsledky, Interpretace, Další kroky, a Praktické aplikace).

Monitoring zatížení hráče v basketbalu - zavádění systému

Michal Kocián  |  07.01.2021

Hlavní kondiční trenér Baskonie (Euroliga, Španělská Liga Endesa) 2016 - 2020, lektor na Univerzitě v Záhřebu (Chorvatsko) 2013 – současnost, hlavní kondiční trenér ve společnosti Biotrening 2012 – 2018, kondiční trenér chorvatské seniorské reprezentace 2013 – 2014, hlavní kondiční trenér Turk Telekom (Turecká Super Liga) 2013 – 2014 Zpracoval: Mgr. Michal Kocián

Pouze zranění kotníku? Optimalizace rehabilitace a prevence zranění

Michal Kocián  |  22.10.2020

Prezentace byla součástí Virtuálního mezinárodního semináře kondiční přípravy v basketbalu  Španělské asociace basketbalových kondičních trenéřů v červnu 2020 (I Seminario Virtual Internacional de Preparación Física en Baloncesto, Asociación Española de Preparadores Físicos de Baloncesto). Důležitost chodidla pro sportovní výkon a zdraví.

Metody optimalizace pohybových vzorů

Michal Kocián  |  17.10.2020

Hlavní myšlenkou této filozofie je optimalizace pohybu sportovce pomocí hodnocení tohoto pohybu (na několika úrovních) a následnou intervencí v podobě tréninkového programu. Jedná se o multidisciplinární pohled (obr. č. 1 a č. 2) zabývající se podporou hráčova fyzického a psychologického well-beinng.

Jak spánek ovlivňuje sportovní výkon

Michal Kocián  |  07.10.2020

Denní spánkové deficity jsou kumulativní a neobnovitelné. Na obrázku č. 2 je graf z výzkumu, který probíhal po dobu jednoho týdny (E1 až E7). Z grafu vyplývá, že opakovaná denní snížená doba spánku má negativní vliv na reakční rychlost. Po třech dnech s dostatečně dlouhé dobou spánku (R3) zůstává reakční rychlost stále nižší než reakční rychlost  při dlouhodobé dostatečné době spánku. 

Zpráva z konference „Strength in Team Sports“ (Barcelona, 10. 10. 2018)

Michal Kocián, Tino Janikov  |  03.06.2019

Miike ve svém příspěvku obhajoval důležitost zařazení unilaterálního silového tréninku k (běžnějšímu) tréninku bilaterálnímu. Jeho hlavními argumenty jsou, že mnoho sportovních aktivit probíhá při střídavé práci končetin a že při unilaterálním zatížení můžeme lépe pozorovat svalové dysbalance.