kondice | články

Basketbalová kondiční příprava a její aktuální trendy a poznatky.

Vybrané poznatky ze summitu ESCCA 2023

Michal Kocián  |  05.02.2024

Mluvte s hlavním trenérem u týmu/kategorie kde působíte, kondiční a basketbalová složka nejsou oddělené, tvoříme společně lepší hráče a potřebujeme společně s basketbalovými trenéry nastavit ideální zatížení a v rámci času z něj vytěžit maximum. Protože celkové zatížení se kumuluje a přetíženého hráče se nám nepovede tolik zlepšit. V rámci preseason je důležité najít ideální zatížení pro hráče, tedy takové aby se zlepšovali, ale zároveň je důležité, aby nebyli přetrénovaní z čehož by mohlo pramenit nějaké zranění.

Gamification – zvýšení motivace k tréninku pomocí zábavných a soutěživých cvičení

Michal Miřejovský  |  13.07.2022

 V této přednášce trenér Drakslar představuje tréninkový prvek, který slouží ke zvýšení zábavnosti, motivace a soutěživosti hráčů během tréninkové jednotky (v angličtině „gamification“). Jak trenér Drakslar zmiňuje, profesionální basketbal je velmi náročný na úroveň stresu. Mezi faktory, kterým jsou hráči vystaveni, patří náročný rozvrh utkání, výhry, prohry, odloučení od rodin, časté cestování, narušení spánkového rytmu, tlak na výsledky a mnoho dalších. To vše vede ke snížení času, který mohou trenéři v sezóně využít k tréninku. „Gamification“ je skvělým pomocníkem ke zvýšení snahy a ochoty hráčů trénovat v požadované intenzitě.

Biomechanické faktory ve výběru a realizaci cvičení - "Jak" je stejně důležité jako "co"

Tino Janikov  |  24.05.2022

Přednáška se zaměřila na oblast výběru cviků a jejich optimalizaci. Neboli jak zajistit, že konkrétní cviky hráče jenom neunaví, ale i zlepší? Klíčovým tématem přednášky byly (jak naznačuje název) vybrané fyzikální veličiny a principy, které bychom měli brát v potaz při výběru a provedení každého cviku. Trenér Chatzichristos nejdříve popsal sílu, jako fyzikální veličinu, která má vždy směr působení. Příkladem může být gravitační síla, která působí na činku ležící na zemi svisle dolů a zabezpečuje tak, že se činka nenadnáší volně v prostoru. V tomto příkladu ale na činku působí ještě další síla a tou je takzvaná „síla reakce podložky“.

Flossbanding nejen jako prostředek zvýšení rozsahu pohybu v rehabilitaci a sportovním výkonu

Michal Kocián  |  23.03.2022

Flossbanding je fyzioterapeutická metoda bandážování končetin, která cílí na zvýšení rozsahu pohyb tělních segmentů (kloubů), snížení až vymizení bolestivosti částí pohybového aparátu.
Sergio Toba Dominguez upozorňuje, že technika flossbandingu nemá nic společného s technikou „blood restriction“. Flossbanding je jednoduchá technika v případě, že se respektují principy aplikace. Sergio Toba Dominguez využívá tuto metodu několik let a s výjimkou několika málo případů, kdy došlo k hematomům na koncových částech těla při využití příliš velkého tlaku, ji považuje za velmi bezpečnou. 

Z karantény k titulu v nejvyšší španělské soutěži

Michal Kocián  |  02.02.2022

Luka Svilar prezentoval postup fyzické přípravy v období jarní části pandemie v roce 2020, kdy jeho předchozí tým Baskonia Vitoria-Gasteiz dosáhl na titul v nejvyšší španělské soutěži, a to i přesto, že tento tým strávil několik dní v karanténě a poté bylo nutné přizpůsobit tréninkový proces protiepidemiologickým požadavkům (trénování v menších skupinách apod.).

Mikro-dávkování - jak organizovat silový trénink v období plném utkání

Tino Janikov  |  14.01.2022

Trenér Lindner uvedl, že pojem „mikro-dávkování“ byl převzat z medicíny, kde označuje způsob podání léku v množství, které při opakovaném podání způsobí pozitivní odpověď organismu, ale zároveň dostatečně nízké pro limitování rizika výskytu vedlejších účinků. Využití mikro-dávkování v silovém tréninku znamená trénovat častěji, ale v kratších úsecích (30-45 min. bloky) s cílem dosáhnout zvýšení úrovně síly se současným limitováním přebytečné únavy. To je obzvláště výhodné ve sportovních hrách, protože soutěžní sezóna obsahující velké množství utkání, nenechává moc prostoru pro trénink.

Mobilita a stabilita - využití v tréninkové praxi

Michal Kocián, Petr Nátěsta, Jan Král  |  06.09.2021

idské tělo je složitý organismus. Na jeho chodu se podílí mnoho systémů, vzájemně na sebe působících. Při práci se sportovci je dobré vycházet ze základních poznatků z jedné jeho části, podpůrně pohybového aparátu. Dnes již víme, že určité pohyby s sebou nesou jisté riziko zranění, či většího opotřebení a jiné nikoliv. Je třeba si uvědomit, že kromě vnitřního prostředí na tělo působí také různorodé vnější síly. Jsou to především síly gravitační a smykové. Pokud se podíváte na svou posturu a uvědomíte si přibližný tvar jednotlivých kostí a kloubů, dokážete si jistě uvědomit, jestli se nacházíte tzv. v osovém zatížení. 

Model rozvoje mladého sportovce – praktická část

Michal Kocián  |  13.04.2021

Tento článek je rozdělen na dvě části – teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá vybranými informacemi, které jsem považoval za zajímavé a podstatné pro předání (nejen) kondičním trenérům. Vybrané části jsem doplnil o zajímavé odkazy. Praktická část se skládá ze cviků, jejich popisů. U většiny z nich je k dispozici odkaz na video na Youtube kanálu (v pdf verzi dokumentu je přístup možný přes bílou šipku v červeném poli hned za názvem cviku).
 

Model rozvoje mladého sportovce - teoretická část

Michal Kocián  |  25.03.2021

V současnosti se zabývá tréninkem dětí a mládeže a působí ve fotbalové akademii Borusie Dortmund v Polsku (BVB academy, Goczałkowice-Zdrój). V roce 2018 spolupracovala s nizozemským volejbalovým národním týmem v přípravě na OH a na nové struktuře medicínské a výkonnostní sekce. V roce 2012 – 2017 působila ve společnosti EXOS jako Human Performance Coach a Education Specialist, kde mimo jiné spolupracovala s mnohými fotbalovými, ragbyovými a cyklistickými organizacemi. 

Rychlostně-koordinační žebřík: je efektivní pro rozvoj rychlostně-koordinačních schopností?

Tino Janikov  |  08.02.2021

Tento článek je prvním ze série „AKTUALITY ZE SPORTOVNÍ VĚDY“, která se zaměří na popis a interpretaci nejnovějších vědeckých článků zabývajících se sportovní přípravou. Cílem těchto článků je přinést užitečné praktické informace pro kondiční trenéry i pro trenéry basketbalu. Články obsahují 6 hlavních častí (Hlavní body, Cíle a hypotézy, Výzkumný soubor a design, Výsledky, Interpretace, Další kroky, a Praktické aplikace).

Monitoring zatížení hráče v basketbalu - zavádění systému

Michal Kocián  |  07.01.2021

Hlavní kondiční trenér Baskonie (Euroliga, Španělská Liga Endesa) 2016 - 2020, lektor na Univerzitě v Záhřebu (Chorvatsko) 2013 – současnost, hlavní kondiční trenér ve společnosti Biotrening 2012 – 2018, kondiční trenér chorvatské seniorské reprezentace 2013 – 2014, hlavní kondiční trenér Turk Telekom (Turecká Super Liga) 2013 – 2014 Zpracoval: Mgr. Michal Kocián

Pouze zranění kotníku? Optimalizace rehabilitace a prevence zranění

Michal Kocián  |  22.10.2020

Prezentace byla součástí Virtuálního mezinárodního semináře kondiční přípravy v basketbalu  Španělské asociace basketbalových kondičních trenéřů v červnu 2020 (I Seminario Virtual Internacional de Preparación Física en Baloncesto, Asociación Española de Preparadores Físicos de Baloncesto). Důležitost chodidla pro sportovní výkon a zdraví.