Mobilita a stabilita - využití v tréninkové praxi

Kocián, Nátěsta, Král  |  06.09.2021

Lidské tělo je složitý organismus. Na jeho chodu se podílí mnoho systémů, vzájemně na sebe působících. Při práci se sportovci je dobré vycházet ze základních poznatků z jedné jeho části, podpůrně pohybového aparátu. Dnes již víme, že určité pohyby s sebou nesou jisté riziko zranění, či většího opotřebení a jiné nikoliv. Je třeba si uvědomit, že kromě vnitřního prostředí na tělo působí také různorodé vnější síly. Jsou to především síly gravitační a smykové. Pokud se podíváte na svou posturu a uvědomíte si přibližný tvar jednotlivých kostí a kloubů, dokážete si jistě uvědomit, jestli se nacházíte tzv. v osovém zatížení. Osové zatížení je stav, kdy jsou jednotlivé segmenty v jedné rovině nad sebou. V této situaci nemusí svalově vazivový aparát vyvíjet takové úsilí k tomu, aby např. ve stoji byla zajištěna napřímená poloha a došlo tak k rovnoměrnému zatížení pohybového aparátu.


Obr. č. 1. A - rovnoměrné osové zatížení, B - mírně nerovnoměrné osové zatížení, C - velmi nerovnoměrné osové zatížení

Další důležitý pojem, který bychom měli znát, pokud se chceme pohybovat správně, efektivně a bez bolesti je kloubní centrace. Je to stav, kdy se kloubní hlavice nachází v co největším kontaktu s kloubním pouzdrem, a umožňuje tak efektivní přenos sil na další segmenty. Centrovaný kloub se může nacházet v jakékoliv fyziologickém rozsahu a současně může být centrovaný, jinými slovy to neznamená, že centrovaný kloub je pouze ve stoji, či jiné statické pozici. Tento stav lehce poznáme tak, že svaly okolo kloubu jsou v mírném tonu a jejich napětí je vyvážené. 

Pohyb v decentrované pozici v delším časovém horizontu s sebou nese téměř vždy vznik patologických stavů na podpůrně pohybovém aparátu. Prof. Pavel Kolář tento jev často přirovnává k analogii kapek padajících na beton. Pokud jich spadne pár, nic se nestane, ale pokud je tento stav dlouhodobý, i beton praskne. Podobně tomu je i s pohybem. Proto při volbě cviků vycházíme z aktuálních dispozic našich svěřenců. Měli bychom si uvědomit, že kromě znalosti obecné biomechaniky, musíme vzít v potaz i to, že každý člověk je svým rozsahem a kloubním tvarem unikátní. I přes tento fakt, jsou v lidském těle klouby, které jsou svým tvarem a funkcí určeny spíše k volném rozsahu, zatímco jiné jsou spíše určeny k tomu, aby byly pevné a stabilní. Proto pro usnadnění práce využíváme tzv. “Joint by joint approach” Garyho Cooka a Michaela Boyla, tedy přístup, ve kterém se zohledňuje struktura a funkce jednotlivých kloubů. V situaci, kdy jeden kloub, fyziologicky určený k tomu, aby byl mobilní, mobilní není, začne tělo kompenzovat při daném pohybu jinými částmi, ne k tomuto určenými. V praxi tyto stavy mohou vyústit v přetížením určitých oblastí, často ve spojení s chronickou bolestí, či úrazovými stavy. Proto podle metodologie ComplexCore, volíme korektivní cviky, které respektují rozsah a kvalitu pohybu. Pojďme si přenést tento přístup kloub po kloubu.

Začneme oblastí krční páteře. Tento segment, chceme především stabilizovat. Krční páteř je nejpohyblivější segment páteře. Zvláště u dětí a dospívajících, můžeme, vzhledem k vadným pohybovým stereotypům, vidět asymetrii v této oblasti, projevující se zejména předsunem hlavy. Tento stav neovlivňuje pouze napětí svalů v oblasti krku, ale i další struktury, což se může projevit bolestí hlavy, beder či krční páteře.

Pokud se dostaneme o segment níže na oblast hrudníku, je tato část je určena především k mobilitě. Rozsah rotace v hrudní páteři je okolo 25-30°. Rotabilita páteře je jednou z prvních vlastností, kterou jako lidé věkem ztrácíme a pro volný pohyb je zcela zásadní. Tuhá hrudní kyfóza, či naopak zploštění hrudní páteře, se často projevuje odstátými lopatkami, omezením pohybu v ramenním kloubu, či zhoršením dechových funkcí. 

Další částí, kterou chceme stabilizovat, je lopatka. Lopatka nám vytváří kloubní jamku pro pažní kost a je spojena se sternem (hrudní kostí) pomocí klíční kostí. Její stabilitu zajišťuje 17 svalů, které ji jako pavučina udržují v rovnováze na hrudním koši. 

Část bederní páteře je určena opět spíše ke stabilitě. Často se mylně při bolestech zad tato část mobilizuje, což může celý problém ještě zhoršit. Obratle v této oblasti jsou robustní a rozsah rotace se uvádí jen 5-10 stupňů. Jistá míra pevnosti a stability v oblasti trupu je základem předpokladem pro přenos síly a bezbolestný pohyb. 

Dalším kloubem, zcela klíčovým pro efektivní pohyb, je kyčel. Tuhost, či svalová dysbalance v této oblasti, se často přenáší na okolní struktury, které, mohou přebírat funkci kyčle a tvoří tak vadné kompenzační mechanismy. Vyváženost funkce svalů v této oblasti je, nejen pro basketbal, zcela klíčová. Také proto, si v praktické části ukážeme příklady cviků na mobilitu této části těla.

Další ze segmentů, na které se v praktické části zaměříme je kolenní kloub. Definovaná hybnost tohoto kloubu je určena spíše ke stabilitě. 

Posledním z kloubních spojení je kotník. Dostatečná mobilita kotníku nám chrání kolena a záda, dovoluje nám volný pohyb kolene vpřed i odraz. 

Bez mobility není stabilita a naopak. Jako trenéři bychom měli umět číst z pohybu hráčů a detekovat tak možné slabiny. Můžeme tak zvýšit jejich výkon a prodloužit sportovní kariéru.

 

V následující části jsou uvedeny doporučené cviky na výše uvedené části těla. Tyto cviky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ale důležitou podmínkou je, že hráči a hráčky musí být schopni vnímat a plnit pokyny z důvodu kvality provedení. Všechny cviky je možné zařadit jako součást rozcvičení (warm-up), do závěrečná části (cool-down), případně jako samostatnou TJ (např. jako korektivní cvičení). Doporučený počet sérií u všech cviků je 2-3 x.

U každého cviku je možné shlédnout video po kliknutí na ikonu youtube. 

MOBILITA HRUDNÍ PÁTEŘE – CVIK Č.1  

Doporučený počet sérií: 2 - 3x
Doporučená doba výdrže: 10 - 20 s
Chyby v provedení: prohnutí v bederní páteři
zvednutí ramen z podložky

Správné provedení
 
Chybné provedení


  

MOBILITA HRUDNÍ PÁTEŘE – CVIK Č. 2  

Doporučený počet sérií:  2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany
Chyby v provedení: špatná opora o ruku 
“vypadnutí” ramene vpřed 
“zamčení” lokte
pohyb kyčle při rotaci

Správné provedení

Chybné provedení


    

MOBILITA HRUDNÍ PÁTEŘE – CVIK Č. 3  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 10x
Chyby v provedení: nadměrné ohnutí pouze v jednom segmentu páteře
zapadnutí hlavy mezi ramena  

Správné provedení

Chybné provedeníMOBILITA HRUDNÍ PÁTEŘE – CVIK Č. 4  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 10x
Chyby v provedení: špatná trupová stabilizace – překlopení pánve do anteverze    
Poznámky: anteverze – překlopení pánve dopředu

Správné provedení

Chybné provedení

MOBILITA HRUDNÍ PÁTEŘE – CVIK Č. 5  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany
Chyby v provedení: rotace pánve  

Správné provedení

Chybné provedeníMOBILITA HRUDNÍ PÁTEŘE – CVIK Č. 6  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany  
Chyby v provedení: vytočení kolene
vytočení pánve    

Správné provedení
   

Chybné provedení 

MOBILITA RAMENNÍHO KLOUBU A STABILITA LOPATKY CVIK Č. 1  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 10x
Chyby v provedení: souhyb hrudního koše

Správné provedení
   

Chybné provedeníMOBILITA RAMENNÍHO KLOUBU A STABILITA LOPATKY CVIK Č. 2  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 8 doteků na obě strany
Chyby v provedení: propadnutí v oblasti beder
propadnutí v rameni
“zamčený” loket    

Správné provedení

Chybné provedení


 
MOBILITA KYČELNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 1  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 10x střídavě 
Chyby v provedení: úhyb v oblasti páteře
špatná opora horní končetiny

Správné provedení        

Chybné provedení


MOBILITA KYČELNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 2  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany
Chyby v provedení: “zamčení” kolene
ohyb páteře

Správné provedení
   

Chybné provedení

  
MOBILITA KYČELNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 3  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany 
Chyby v provedení: souhyb páteře
“zamčení” kolene

Správné provedení

Chybné provedeníMOBILITA KYČELNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 4  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování:   5x obě strany 
Chyby v provedení: překlopení pánve
prohnutí v oblasti bederní páteře

Správné provedení

Chybné provedení

MOBILITA KYČELNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 5  

Doporučený počet sérií:  2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany 
Chyby v provedení:   ohyb bederní páteře
podsazení pánve

Správné provedení

Chybné provedeníMOBILITA KYČELNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 6  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany 
Chyby v provedení: ohyb (zakulacení) v páteři    

Správné provedení

Chybné provedení

STABILITA KOLENNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 1  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 8 doteků na obě strany
Chyby v provedení: “kolaps” kolene

Správné provedení
 

Chybné provedeníSTABILITA KOLENNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 2  

Doporučený počet sérií:  2–3x
Doporučený počet opakování:  10x
Chyby v provedení: prohnutí v oblasti bederní páteře
souhyb pánve    

Správné provedení

Chybné provedení

STABILITA KOLENNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 3 

Doporučený počet sérií:  2–3x
Doporučený počet opakování:  5x obě strany
Chyby v provedení: “kolaps” kolene
úhyb pánve
úhyb trupu        

Správné provedení

Chybné provedeníSTABILITA KOLENNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 4  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 10x
Chyby v provedení:   prohnutí v oblasti bederní páteře
podsazení pánve    

Správné provedení

Chybné provedení

STABILITA KOLENNÍHO KLOUBU – CVIK Č. 5  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany 
Chyby v provedení:  “kolaps” kolene
vyhrbení v páteři
předsunutí kolen před špičky

Správné provedení

Chybné provedení


MOBILITA KOTNÍKU – CVIK Č. 1  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 5x obě strany
Chyby v provedení: propadnutí v oblasti beder
vnitřní “kolaps” stojného kotníku

Správné provedení

Chybné provedení

 

MOBILITA KOTNÍKU – CVIK Č. 2  

Doporučený počet sérií: 2–3x
Doporučený počet opakování: 10x 
Chyby v provedení: zapadnutí hlavy mezi ramena
vyhrbení v oblasti bederní páteře
špatná opora o chodidla a propadnutí kotníku dovnitř

Správné provedení

Chybné provedení