Koncept útočného systému proti zónové obraně s myšlenkami Sergia Scariola

Slowiak  |  útok  |  02.10.2012

Na klinice v Pesaru v červenci 2012 mě zaujala přednáška Sergia Scariola o útokuproti zónové obraně. Tato velká osobnost evropského basketbalu předvedla velikouprofesionalitu a své pedagogické schopnosti. V hale snad nebyl nikdo, kdo by nebyljeho výkladem plně pohlcen. Přednášku pojal jako tréninkovou jednotku prodružstvo juniorů místního klubu, které měl k dispozici. Toto družstvo nebylo na nějaké vysoké individuální úrovni, ale taktické pokyny trenérské legendy bylo překvapivě schopno dobře plnit. Scariolo začal hned herními cvičeními a dokonce odstartoval volnou hrou 5/5 na celém hřišti, kdy se oba týmy měli pokusit bránit zónovou obranu. Tu po pár minutách přerušil a začal zdůrazňovat důležité body čipravidla hry proti zóně. Právě tyto zachycené poznatky jsou podle mě hlavním přínosem celé přednášky. I já se je zde pokusím zachytit a předat.

Trenér dále naznačil herní kombinace, kterými lze odstartovat útok proti zóně.V současném basketbale se velmi často ve hře proti zónovým obranám využívá i clonění a to jak clony k míči i bez míče. Velmi zajímavým poznatkem bylo pozorovatvývoj trénovaného družstva, které začalo bez základních návyků a v závěru hráloproti zóně velmi obstojně.

Základní pravidla hry proti zónovým obranám:

 • Hraj rychlý protiútok

Stále platí, hrajte tak rychle, aby se obrana nestihla zformovat do zóny. Využijte i mezeryv transitionoffense k rychlému zakončení. Koše z rychlého protiútoku berou zóněsebevědomí.

 • Rychle zaujmi úvodní rozestavení, dodržuj dobrý spacing

Pro agresivní zahájení útoku je nezbytné, aby se všichni hráči dostali do základního postavení co nejrychleji, roztáhli celou obranu dobrým rozmístěním hráčů (spacing).

 • Využij základní kombinaci pro otevření útoku do zóny
   

 

Kombinace otevře další možnosti útoku, další pohyby a možná zakončení vyplývají ze čtení reakcíobrany a využívání následujících pravidel.

 • Přihraj do vnitřního prostoru, kdykoliv můžeš

Přihrávka do vnitřního prostoru je výrazně účinnější, vytváří daleko více koridorů přihrávekdo střeleckých pozic.

 • Hráč ve vnitřním prostoru si vytváří silnou pozici v kontaktu s útočníkem

Toto byla jedna z nejdůležitějších myšlenek Sergia Scariola, hráči ve vnitřním prostorunemůžou pouze postávat ve volném prostoru a čekat na přihrávku, ale musí si vytvářetsilnou pozici v kontaktu s obráncem, který má na starosti prostor, ve kterém o pozici bojuje.Nejčastěji se jedná o pozici v dolním postavení a horním postavení (viz obr. 4). Také podkošem po přihrávce do horního postavení (viz obr. 5). Role hráčů se v zónové obraně měnípo přenosu míče, proto je nutné si vytvářet nové pozice po přenosu míče, často do novýchobránců (viz obr. 3).

  

 • Po chycení míče vždy zaujmi face-up pozici

Musíš ohrožovat koš. Buď dostaneš obranu do protipohybu, nebo neprováháš střelu, či jsipřipraven včas přihrát!

 • Naznačuj přihrávky

Dostaneš obranu do pohybu!

 • Používej pouze ostré přihrávky

Pomalé, lobované přihrávky střeleckou pozici nevytvoří!

 • Omez driblink - použij ho pouze k vniku do obrany a k řešení pick and rollu

Zbytečný driblink zdržuje pohyb míče, který je pro dobrý útok proti zóně nezbytný!

 • Najeď do obrany, kdykoliv je v ní mezera
 • Hraj aktivní pohyb bez míče
  • Hoď a běž
  • Unikej do volného prostoru ze slabé na silnou
   • Viz pohyb v obrázku 1 pohyb hráče 3 či pohyb hráče 4.
  • Po přihrávce změň pozici, udržuj floor balance
   • Správné rozestavení hráčů je nesmírně důležité, každý hráčmusí být schopen reagovat na pohyb spoluhráče, roztahovatobranu. Dobrý pohyb bez míče je absolutní základ hry protizóně.
  • Hraj za obranou na slabé straně na koncové čáře
   • Velmi důležité je roztahovat obranu nejenom do šířky, ale i dohloubky, proto například na obr 1. hráč 4 musí začínat v pozicina koncové čáře.
 • Jdi na útočný doskok

Slabinu zónové obrany – obranný doskok s obtížným rozdělením zodpovědností musí atakovatnejméně 3 hráči agresivně doskakující! Po každé střele!