Vzdělávací institut trenérů III - 3. výukový blok

03.05.2016

Třetím výukovým blokem pokračoval ve dnech 1. - 2. května 2016 třetí ročník projektu České basketbalové federace "Vzdělávací institut trenérů".

 

VIT_2016_VB3b

 

Nedělní program otevřela přednáška trenéra RD kadetů U17 a hlavního trenéra SCM Orli Prostějov Petera Bálinta. Tématem byly možnosti spolupráce s hráčem v dolním postavení. Další vystoupení přineslo poznatky z mezinárodní konference Leaders - Sport Performance Summit, která se uskutečnila v březnu 2016 v Los Angeles. Za ČOV se konference účastnili Zdeněk Haník (předseda Českého volejbalového svazu), Michal Barda (předseda Trenérsko - metodické komise Českého svazu házené) a Michal Ježdík (vedoucí sportovně - metodického úseku ČBF). Zajímavý interaktivní seminář, při kterém se lektoři průběžně střídali a vzájemně doplňovali, měl dvě hlavní témata - "Týmová kultura" a "Technologie ve sportu". Celý nedělní program byl otevřen i pro veřejnost, čehož využilo téměř 30 trenérů.

 

VIT_2016_VB3a

 

Pondělní program zahájilo vystoupení vedoucího sportovně - metodického úseku ČBF a certifikovaného lektora ČOV Michal Ježdík, který účastníkům VIT, prostřednictvím ukázek na hřišti, odpovídal na jejich dotazy k řešení kombinace pick & roll z pohledu obrany. Následovaly dvě přednášky Torstena Loibl, německého trenéra a v současné době sportovního ředitele Japonské basketbalové federace, který se nejprve věnoval nátlakové osobní obraně a poté útočnému systému "Short Corner" proti zónovým obranným systémům. Po obědě se celá skupina VIT přesunula do Prahy, kde se zúčastnila mezinárodní konference ČOV Mosty 2016. Tu zahájil německý psycholog, lektor a mentální kouč Lothar Linz, který hovořil na téma "Rozvoj vítězné mentality - možnosti, limity, komunikace". Druhým příspěvkem pak byla prezentace "Kanadské cesty", v rámci níž trenéři pro MS 2016 v ledním hokeji Bill Peters, Dave Cameron a Mike Yeo seznámili posluchače s přípravou a komunikací uvnitř kanadského týmu.

   

VIT_2016_VB3c

 

 

VIT III bude pokračovat dalšími třemi výukovými bloky na podzim 2016.

 

 

 

Vzdělávací institut trenérů III - 3. blok
Neděle 1. 5. 2016
Peter Bálint "Low Post Game" - jak spolupracovat s hráčem v dolním postavení
Zdeněk Haník, Michal Barda a Michal Ježdík Dialogy VII - Týmová kultura
Zdeněk Haník, Michal Barda a Michal Ježdík Dialogy VII - Technologie ve sportu
Pondělí 2. 5. 2016
Michal Ježdík Možnosti řešení kombinace pick & roll z pohledu obrany - praktické ukázky
Torsten Loibl Nátlaková osobní obrana
Torsten Loibl Útočný systém „Short corner“ proti zónovým obranným systémům, včetně transition offense
Lothar Linz Rozvoj vítězné mentality - možnosti, limity, komunikace
Bill Peters, Dave Cameron a Mike Yeo Příprava a komunikace uvnitř týmu - Kanadská cesta

 

Autor: Tomáš Kaprálek - ČBF

Zdroj: http://komise.cbf.cz/