Vzdělávací institut trenérů III - 1. výukový blok

22.03.2016

V neděli 20. března 2016 byl zahájen třetí ročník projektu České basketbalové federace "Vzdělávací institut trenérů", jehož cílem je zlepšit vedení tréninkového procesu družstev na klubové i reprezentační úrovni prostřednictvím prezentace aktuálních poznatků a vědomostí z basketbalového i obecně sportovního prostředí. Do nymburského sportovního centra se na dva dny sjela vybraná skupina 18 trenérů, aby absolvovala první ze šesti výukových bloků.

 

VIT_2016_VB1a

 

Program zahájil vedoucí sportovně - metodického úseku ČBF a certifikovaný lektor ČOV Michal Ježdík s ukázkou střeleckých cvičení, která napomáhají správnému fungování aktivního válce těla. Následovala přednáška Zdeňky Engelthalerová, atletické a kondiční trenérky BA Nymburk a odborné asistentka katedry TV na PedF UK v Praze, na téma rozvoj odrazových schopností dolních končetin. Po večeři pak nedělní program uzavřel hokejový trenér a mentální kouč Marian Jelínek.

 

VIT_2016_VB1b

 

Pondělní program otevřela přednáška Jana Hladíka, která účastníky VIT seznámila se základními principy kanadského projektu LTAD. Následovali dva zahraniční lektoři. Nejprve Torsten Loibl, německý trenér a v současné době sportovní ředitel Japonské basketbalové federace, velmi důkladně rozebral jako po teoretické, tak i praktické stránce téma "Co, kdy a jak trénovat v závislosti na věku dítěte". Poté se izraelský trenér Oren Amiel, který v současné době působí jako asistent u klubu ČEZ Basketball Nymburk, rovněž teoreticky i prakticky zabýval výchovou a rozvojem rozehrávačů.

 

VIT_2016_VB1c

 

 

VIT III bude pokračovat druhým výukovým blokem v termínu 10. - 11. dubna 2016.

 

 

 

Vzdělávací institut trenérů III - 1. blok
Neděle 20. 3. 2016
Michal Ježdík Aktivní válec těla a nácvik střelby - ukázky cvičení
Zdeňka Engelthalerová Rozvoj odrazových schopností dolních končetin
Marian Jelínek Mentální koučink v praxi
Pondělí 21. 3. 2016
Jan Hladík LTAD - cesta na vrchol?
Torsten Loibl Co, kdy a jak trénovat v závislosti na věku dítěte
Torsten Loibl Co, kdy a jak trénovat v závislosti na věku dítěte - praktické ukázky
Oren Amiel Návyky rozehrávačů
Oren Amiel Drily a náměty k rozvoji rozehrávačů

 

Autor: Tomáš Kaprálek - ČBF

Zdroj: http://komise.cbf.cz/