Články | obrana

Odborné příspěvky od českých i zahraničních autorů. Jejich autorské materiály jsou členěny tematicky.

Zásady osobního obranného systému I

Michal Ježdík  |  obrana  |  12.10.2012
Každá část tohoto příspěvku bývá často tématem mnoha seminářů pro trenéry. Chtěl bych se koncentrovat na analýzu základních principů konceptu osobního obranného systému trenéra Sergia Scariola tak, jak jsem ho poznal během své stáže u družstva Unicaja Malaga.

Zásady osobního obranného systému II

Michal Ježdík  |  obrana  |  12.10.2012
Následující článek navazuje na příspěvek z minulého čísla. Snahou obou statí je podat ucelený pohled na osobní obranný systém trenéra Sergia Scariola tak, jak jsem ho měl možnost osobně poznat.