profile logout

články

Odborné příspěvky od českých i zahraničních autorů. Jejich autorské materiály jsou členěny tematicky.

Útočný systém založený na clonení hráča s loptou (pick and roll)

Bohunický Dušan
02.10.2012 - kategorie: útok
Jeden z útočných systémov trénera ŽeljkaObradoviča má za ciel vytvoriť a správne vyriešiť presilovú, alebo nerovnovážnu situáciu na základe využitia clony na hráča s loptou, ktorej však predchádzajú jednotlivé dielčie kombinácie (clona bez lopty, hoď a bež ... ).

Koncept útočného systému proti zónové obraně s myšlenkami Sergia Scariola

Slowiak Jan
02.10.2012 - kategorie: útok
Na klinice v Pesaru v červenci 2012 mě zaujala přednáška Sergia Scariola o útokuproti zónové obraně. Tato velká osobnost evropského basketbalu předvedla velikouprofesionalitu a své pedagogické schopnosti. V hale snad nebyl nikdo, kdo by nebyljeho výkladem plně pohlcen.

Naučte se vnímat hřiště

Ježdík Michal
13.09.2012 - kategorie: útok
V současném mládežnickém basketbale je častou otázkou, jaké herní kombinace a systémy využívat v postupném útoku. Část trenérů preferuje nejprve naučit hráče herním dovednostem a vnímání hřiště, pod čímž si představují dobré rozmístění hráčů v jakékoliv herní situaci. 

Útočné kombinace pro TOP střelce

Ježdík Michal
13.09.2012 - kategorie: útok
Ettore Messina a Željko Obradovič, dva velcí rivalové, dva velcí stratégové, ale také dva velcí přátelé se v létě stali dvěma ze čtyř hlavních protagonistů čtyřdenní euroligové trenérské kliniky v Barceloně. Spolu s dalšími špičkami v oboru Renesesem a Pascualem dokázali, že nejsou jen vynikajícími trenéry, ale také skvělými pedagogy.

Bez myšlení v basketbale ani krok!

Ježdík Michal
13.09.2012 - kategorie: ostatní
Tématem letního Coachingu je: Jak v průpravném a herním cvičení můžete vytvářet základ moderního útočného systému. Nabízíme vám dvě jednoduchá cvičení, ve kterých hráči nejednají pouze podle předem daných instrukcí, tedy mechanicky.

Poznatky z COPY DEL REY

Ježdík Michal
13.09.2012 - kategorie: ostatní
Jedním z cílů španělské ACB ligy je najít odpovídající platformu soutěží, které budou motivovat kluby, trenéry a hráče k jejich růstu a zlepšování. Královský pohár, Copa del Rey, je jedním ze základních produktů ACB, který nabízí vrcholnou podívanou pro diváky a který je velkou příležitostí pro sponzory a partnery ACB.

Jaké základní činnosti učit? A jak?

Ježdík Michal
13.09.2012 - kategorie: ostatní
Současný elitní basketbal se opírá kromě jiného o vysoký stupeň dovednostního potenciálu, jehož dominantou jsou herní činnosti jednotlivce - obranné i útočné. To je jeden ze závěrů ze dvou nejvýznamnějších letošních trenérských seminářů, konaných v létě v Barceloně a v Hamburgu.

Rychlostně koordinační příprava basketbalisty – zaměření na věk 15-18 let

Hojka Vladimír
03.09.2012 - kategorie: ostatní
Za klíčové pohybové schopnosti v basketbalu považuji rychlostní, silové a koordinační schopnosti. Především koordinace v rychlosti tvoří obecný základ pro zvládání náročnějších technicko-taktických prvků ve hře. Období dorosteneckého věku je klíčové pro osvojení a zvládnutí koordinačně náročných dovedností.

Trénink v basketbalu dětí a mládeže? Mějme trpělivost!

Velenský Michael
27.08.2012 - kategorie: ostatní
Příspěvek prezentuje stručné shrnutí některých poznatků, k nimž jsme dospěli na základě dlouholetého pozorování a analýz herně výkonových projevů dětí a mládeže. Smysl takto pojatého šetření je spatřován v pochopení a zviditelnění procesuálních aspektů učení herním dovednostem v kontextu didaktické a apercepční interakce. 

Ne/výhoda očekávání na OH 2012 v Londýně

Baláková Veronika
20.08.2012 - kategorie: ostatní
O letošních Olympijských hrách v Londýně toho bylo napsáno už spoustu. Byly plné vítězství očekávaných i neočekávaných, byly plné zklamání, v tomto případě neočekávaných a byly plné také výborných výkonů, které se však ztratily ve stínu vítězů a poražených.

Rozvoj koordinačních schopností v basketbalové přípravě

Engelthalerová Zdeňka
16.08.2012 - kategorie: ostatní
K tomu abychom pochopili důležitost rozvoje koordinačních schopností u hráčů basketbalu, je třeba si připomenout několik faktů. Herní výkon každého hráče je dán jeho schopnostmi, dovednostmi a mírou jejich využití při hře. Těmito faktory přispívá každý jednotlivec k týmovému hernímu výkonu.

Speciální situace - jak je vidí trenér argentinské reprezentace Ruben Magnano

Ježdík Michal
15.05.2012 - kategorie: útok
Argentinský trenér Ruben Magnano, vystoupil v Madridu, v rámci mezinárodního semináře pro trenéry, s tématem Speciální situace. Charismatický Jihoameričan získal nejvíce úspěchů s reprezentačním družstvem Argentiny.